• 0(232) 454 14 14 (Çağrı Merkezi)

Serebral Anevrizma(Baloncuk) Tedavisi

Serebral Anevrizma(Baloncuk) Tedavisi

Beyin damar anevrizması, beynin atardamarlarının duvarından baloncuk şeklinde olan genişlemelerdir. Normal bir atardamar(arter) duvarı üç katmandan oluşur. Anevrizma ise arter duvarının kaslı tabakasının yokluğundan dolayı, sadece iki tabakadan oluşur ve bu nedenle anevrizmanın duvar yapısı ince ve zayıftır. Anevrizmanın kaynaklandığı damar duvarının zayıf olması ve anevrizmanın kendisi beyin kanaması için risk oluşturmaktadır.

Beyin atardamarlarından kaynaklanan bir anevrizmanın kanaması ise beyin kanamasına neden olur. Bu tür bir kanama felç, koma ve / veya ölüme neden olabilir.

Beyin anevrizması, beynin ön ve yan kısmında bulunan atardamarlarda daha sık görülür. Ancak beyindeki herhangi bir yerdeki atardamardan anevrizmalar gelişebilir.

Serebral anevrizmaların belirtileri :

  • Baş ağrısı,
  • Görme bozuklukları (görme kaybı, çift görme vb.)
  • Bulantı ve kusma
  • Göz kapağında ani düşüklük oluşması
  • Bayılma

Bu belirtilerden bir ya da birkaçı görüldüğünde en yakın hastaneye başvurulmalı ve gerekli tetkikler yaptırılmalıdır.

Beyin anevrizmaları sigara, hipertansiyon ve aile öyküsü (genetik) dahil olmak üzere çeşitli faktörlerle ilişkilidir.  İlerleyen yaş, aşırı alkol tüketimi, ateroskleroz (atardamarın duvarında yağlı maddelerin, kolesterol, hücresel atık ürünler, kalsiyum birikmesi), kafaya travma (yaralanma) gibi diğer nedenlerle de oluşabilir.

Beyin anevrizmaları genellikle yırtılmaları sonrası beyin kanamasıyla veya bilgisayarlı tomografi (BT taraması), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya başka nedenlerden dolayı yapılan anjiyografi gibi tanısal muayeneler sırasında tesadüfen saptanır.

Serebral anevrizma için iki tür tedavi yapılabilir. Tedavi şekli hastanın yaşına, anevrizmasına, eşlik eden diğer faktörlere bağlı olarak seçilir.

Ameliyatsız tedavi şekli olan endovasküler tedavide,   sağ veya sol kasık atardamarından iğne ile girilerek, kateter denilen ince borucuklarla beynin içerisindeki atardamarlara ulaşılır. Daha sonra bu kateterler  içerisinden “koil” denilen metal sarmallar ilerletilerek anevrizma tamamen doldurulur. Anevrizmanın kaynaklandığı damar yapısı ve anevrizmanın şekline bağlı olarak tedavi farklı tekniklerle de yapılabilir. Bu anevrizmanın önüne bariyer amaçlı özel stentlerin yerleştirilmesiyle olabileği gibi balon veya yine stent desteği ile anevrizma doldurularak kapatılabilir. Tüm bu kapalı ameliyat teknikleri genel anestezi altında genellikle kasık atardamarındaki küçük bir giriş yerinden uygulanabilir.