• 0(232) 454 14 14 (Çağrı Merkezi)

Hakkımda

 

Doç. Dr. Volkan ÇAKIR,  1978 İstanbul doğumludur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve 2011 yılında da aynı üniversitenin Radyoloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 8 yıl süreyle, kurucusu olduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünde sorumlu hekim olarak çalıştı. Aralık 2019'dan sonra İzmir Tınaztepe Üniversitesi Galen Hastanesinde çalışmaya başladı.

Doç. Dr. Volkan ÇAKIR özel ilgi alanı olan nörovasküler girişimler (serebral anevrizma tedavisi, arteriyovenöz malformasyon ve serebral arter darlıklarının tedavisi) yanısıra,  atardamar ve toplardamar hastalıklarının tedavisi, bacak varis tedavisi, myom embolizasyonu, karaciğer ve böbrek tümörlerinin tedavisi gibi alanlarda da çalışmaktadır.

Sosyal ilgi alanları içerisinde yelken ve dalış sporu bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Girişimsel Radyoloji İşlemlerimiz

 

Eğitim:

- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D - Girişimsel Radyoloji 2009-2011

- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D 2006-2011

- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997-2004

 

Görevler:

- İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, Galen Hastanesi ( Aralık 2019- Devam etmekte)

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D, Girişimsel Radyoloji Bölümü

(2014-2019)

- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü

(2011-2014)

- İstanbul Dr.Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2005

 

Projelerde Yaptığı Görevler:                                                                                            

1.Takayasu Arteritli Hastalarda Adipositokin ve Ghrelin Düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi,Yönetici, 2009-2010)

2.Takayasu arteritinde dolaşımdaki vasküler endotelyal growth faktör  VEGF  düzeyi  dolaşan endotel ve endotel öncü hücre sayısının hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi, Yönetici, 2009-2010)

3. Arteriyel tıkanma nedenli inme olgularında mekanik trombektomi, Uzman, 2008-2009)

 

İdari Görevler:

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu

(2011- 2019)

 

Çalışma Grupları:

- Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2017- 2020)

-  Avrupa Radyoloji Derneği, Türkiye Ulusal Radyoloji Asistanları Temsilcisi  (2008-2011)

- Türkiye Radyoloji Asistanları Çalışma grubu (2008-2010)

 

Meslek İçi Eğitimler:

- GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DİPLOMASI, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği ve Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından belirlenen yeterlilik kriterlerinin sağlanması sonucu alınmıştır.03.01.2018

- Klinikum Stuttgart, Katharinen Hospital Clinic for Diagnostic and İnterventional Neuroradiology  , “Serebral anevrizma ve Akut inme (stroke) tedavisi – Visiting Fellow” , 2014(Stuttgart, Almanya)

- Serebral Anevrizma Endovasküler tedavisi: Embolizasyon Kursu, 2013 (Hamburg, Almanya)

- Karotis Stentleme Kursu, Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (CIRSE), 2010 ( İstanbul, Türkiye)

- Varis Tedavisinde Endovenöz Lazer Ablasyon Kursu, 2010 (Adana, Türkiye)

- Periferik Vasküler Girişimsel Tedaviler Kursu, Avrupa Girişimsel Radyoloji Okulu (ESIR), 2009 (Hamburg, Almanya)

 

Ödüller:

-The Editors’xx Medal 2015,Best Medical Research, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe(CIRSE), ALMANYA, 2015

 

Toplantı Sunumları :

- Malign Hipertansiyon Tedavisinde Renal Denervasyon Tekniği ve Fizyopatoloji, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2014

- Serebral Anevrizma Embolizasyonu- Vaka sunumu, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2015

- Akut Derin Ven Trombozunda Endovasküler Tedavi, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2017

- Perkutan Pnömotoraks Tedavisi, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2018

- Kolanjiyokarsinomda Radyolojik Bulgular, Girişimsel Onkoloji Toplantısı, 2019

 

Kitap/Kitap Bölümü:

- Dijital Substraksiyon Anjiyografi Fiziği - Pratik Radyoloji Fiziği ( 2019) – Kitap Bölümü

- Periferik Girişimsel Radyoloji -Radyoloji Soru Kitabı (2019) - Kitap Bölümü

- Nörogirişimsel Radyoloji - Radyoloji Soru Kitabı- (2019) - Kitap Bölümü

- Vena kava inferior ve süperior girişimleri -  Türkiye Klinikleri (2018)- Kitap Bölümü

- Üriner Sistem ve Prostat bezi - Diagnostic Ultrasound: Carol Rumack ( 2011) – Kitap Bölümü

 

Dergi Hakemliği:

- Cardiovascular and Interventional Radiology (CVIR), (2013 - ……)

 

Yayınlar:

SCI – SCIE :

1. Cakir V, Gulcu A, Capar A, Kucuk B, Gencpinar T, Karabay O, Goktay A. Yigit. “Use of PercutaneousAspiration Thrombectomy vs. Anticoagulation Therapy to Treat Acute Iliofemoral Venous Thrombosis: 1-year Follow-up Results of a Randomised Clinical Trial.” Cardiovascular Interventional Radiology. (ClinicalInvestigation, Submitted: 05-Nov-2013, Accepted: 12-May-2014)

2. Volkan Cakir, Cengiz Tavusbay, Omur Balli, Erdinc Kamer, Emrah Akay, Haldun Kar, Ugur Ozgurbuz,Emir Capkinoglu, Kemal Atahan, Mehmet Haciyanli. “Ultrasound-Guided Percutaneous Puncture,Aspiration, Injection And Reaspiration (PAIR) For Treatment Of Hepatic Hydatid Cysts: A PreliminaryReport Of Universıty Hospital.” Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 1361

3. Dogan Serkan,Piskin Ozden,Solmaz Dilek,Akar Servet,Gulcu Aytac,Yuksel Faize,   Çakır Volkan,Sari Ismail,Akkoc Nurullah,Onen Fatos .  Markers of endothelial damage and repair in Takayasu arteritis: Are they associated with disease activity?.  Rheumatology International, (2014); 34(8), 1129-1138.,

4. Senturk C, Cakir V, Yorukoglu K, Yilmaz O, Goktay AY. “Looking for the ideal particle: anexperimental embolization study.” Cardiovasc Intervent Radiol. 2010 Apr;33(2):336-45.

5. Kazım Ergüneş, Serkan Yazman, Ufuk Yetkin, Volkan Çakır, Ali Gürbüz. “Axillary Artery TransectionAfter Shoulder Dislocation.” Annals of Vascular Surgery. 2013:7.

6. Cakir V, Gunal I, Balkan Y, Kilicoglu G, Ilhan F, Veziroglu A,"The accuracy of referencesin Turkish journals in orthopedics and traumatology", Acta Orthopaedica et TraumatologicaTurcica, 2003; 37(4), 319-22.

7.Kamer Erdinç,Cengiz Fevzi,Çakır Volkan,Balli Ömür,Acar Turan,Peskersoy Mustafa,Hacıyanlı Mehmet Percutaneous cholecystostomy for delayed laparoscopic cholecystectomy in patients with acute cholecystitis: analysis of a single-centre experience and literature review.  Gastroenterology Review, (2017) ;12(4)

8. İnci Mehmet Fatih,Kalayci Tugce Ozlem,Tan Sinan,Karasu Sebnem,Albayrak Eda, Çakır Volkan ,Ocal Irfan,Ozkan Fuat (Diagnostic value of strain elastography for differentiation between renal cell carcinoma and transitional cell carcinoma of kidney.  Abdominal Radiology, 2016);  41(6), 1152-1159.

9. Çakır Volkan,Balli Ömür (2019). Arterial Embolization in Large Uterine Fibroids: A 4-Year Single CenterExperience. International Journal of Scientific Research and Management, 10(7), 268-274

10. Ün Sıtkı,Çakır Volkan,kara cengiz,türk hakan,Köse Osman,balli ömür,Yılmaz Yüksel . Risk factors for hemorrhage requiring embolization after percutaneous nephrolithotomy.  Canadian Urological Association Journal, (2015);9(9-10), 594-598.

11. Karatas Ayse,Çakır Volkan,Sevin Ertan,balli ömür,Feran Hamit . Angiographic assessment of variants of basal vein of Rosenthal in idiopathic subarachnoid hemorrhage.  Neurologia i Neurochirurgia Polska, (2015); 49(4), 207-211.

12. Kalaycı Tugce Ozlem,Çakır Volkan,Kestellı Mert,Apaydin Melda . Measure the Vascular Flow Volume rather than Vascular Stenosis and Pressure Gradient.  Heart, Lung and Circulation, (2015);  24(6), 617-620.

13. Ballı Ömür,Çakır Volkan Perforation as a cause of failure in the conservative treatment of acute cholecystitis: Is percutaneous cholecystostomy a sufficient treatment?. International Journal of Radiology and Diagnostic Imaging, (2019),  2(2), 10-15.

14.Ün Sitki,Çakır Volkan,Köse Osman,Türk Hakan,Yılmaz Yüksel. Colon perforation during percutaneous nephrolithotomy and fistula closure with Spongostan following conservative therapy.  Canadian Urological Association Journal, (2015);  9(5-6), 313-315.

15. ÖmürBallı, VolkanÇakır, MehmetCoşkun, RıdvanPekçevik, M.SerkanGür. Implementation of the EXOSEAL Vascular Closure Device in the Transpopliteal Arterial Approach. Journal of Vascular and Interventional Radiology, Volume 29, Issue 8, August 2018, 1180-1186.

16. Kar H, Çakır V ,Tanyeli HF, Çelik SC,Akgül Ö . Spontaneous True Gastroduodenal Artery Aneurysm Rupture after an Inguinal Hernia Operation.Chirurgia 2018, 113(2):261-265.

17.Uzunköprü Cihat,Çakır Volkan,Arıcı Şehnaz,Beckmann Yeşim (2018). A Rare Presentation of Spontaneous Intracranial Hypotension. Turkish Journal of Neurology, 24(1), 55-58.

18. Ballı Ömür,Ballı Gülden,Çakır Volkan,Gür Mehmet Serkan,Pekcevik Ridvan,Tavusbay Cengiz,Akhan Okan (2019). Percutaneous Treatment of Giant Cystic Echinococcosis in Liver: Catheterization Technique in Patients with CE1 and CE3a. CardioVascular and Interventional Radiology, 42(8), 1153-1159.

 

Ulusal Yayınlar:

1. Çakır Volkan,Öztürk Mehmet Halil.  Akut İskemik İnme Hastasına Multidisipliner Yaklaşım ve Organizasyon.  Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel Dergisi, (2017);10(1), 100-104.

2. Güvendi Ece,Aşkın Ayhan,Aysin İdil,Sarıkaya Neşe,Koçyiit Hikmet,Çakır Volkan,Gelal Mustafa Fazıl . Spınal Dural Arterıovenous Fıstula:  A Rare Cause Of Progressıve Paraparesıs.  Türk Geriatri Dergisi, (2016); 19(1), 58-62.

3. Akyüz Muhammet,Karakaş Nihan,Yetkin Ufuk,Dere Özcan,Akgül Özgün,Çakır Volkan,Tarcan Ercüment,Gurbuz Ali Çoklu morbidite etmenine sahip olguda inkarserasyonsuz Littre fıtığı tamiri ile eş zamanlı ekstraanatomik bypass uygulamamız.  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, (2012); (50),90-93.

4. Özaksoy Dinç,Metin Manisalı,Çakır Volkan . Kalça Eklemi Patolojilerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme.  Türkiye Klinikleri Radyoloji Özel Dergisi,(2011);4(1), 45-55.

5. Özaksoy Dinç,Metin Manisalı,Çakır Volkan .  Metabolik Kemik Hastalıklarında Radyolojik Bulgular.  Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi, 2010;3(2), 14-24.

6. Turan Acar, Volkan Çakır, Nihan Acar, Kemal Atahan, Mehmet Hacıyanlı. Chronic visceral ischemia: An unusual cause of abdominal pain. Turkish J Surgery. 2018; 34(2): 158–161.

7. Ballı Ömür,Çakır Volkan. Percutaneous Cholecystostomy for Acute Calculous Cholecystitis in Elderly Patients. Journal of Ankara University Faculty of Medicine, (2019), 72(1), 82-86.

8. Çakır Volkan,Ballı Ömür Perkutan Akciğer Biyopsilerinde Gelişen İyatrojenikPnömotoraksın Bilgisayarlı Tomografi (BT) Eşliğinde PerkutanKateterizasyon İle Tedavisi. Ege Klinikleri Tıp Dergisi, (2019).  57(2), 105-109.

 

 

Ulusal/Uluslararası Toplantı Bildirileri

1. Ballı Ömür,Gür Mehmet Serkan,Çakır Volkan,Pekçevik Rıdvan (2017). Hemodiyaliz fistül girişimlerinde hemostazın sağlanmasında mini-turnike yönteminin kullanılması. 12. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı

2. Pekçevik Rıdvan,Çakır Volkan,Balli Ömür,Gür Mehmet Serkan (2017). Komplike kist hidatikte alternatif bir çözüm tedaviye dirençli kistobiliyer fistüllerde,fistül ve kist kavitesinin embolizasyonu. 12. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı

3. Çakır Volkan (2017). Akut Derin Ven Trombozunda Endovasküler Tedavi. 12. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı

4. Çakır Volkan (2018). Nasıl yapıyorum- Perkutan pnömotoraks tedavisi. 13.Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı

5. Balli Ömür,Güven Mehmet Emrah,Çakır Volkan (2019). Atipik boyun kitlesinde “tehlikeli” anastomoz ve kitle embolizasyonu. 14. TGRD Yıllık Toplantısı

6. Uzunköprü Cihat, Çakır Volkan, Uluğut Erkoyun Hülya, Türe Hatice Sabiha, Beckmann Yeşim, Kurt İncesu Tülay (2016). İntrakraniyal Hipotansiyon Tedavisinde Başarılı Bir Tedavi Seçeneği: 3 Olgda Skopi Altında Yapılan Epidural Kan Yaması. 52.Ulusal Nöroloji Kongresi

7. Çakır Volkan, Balli Ömür, Gür Mehmet Serkan, Pekçevik Rıdvan (2017). Akut İskemik İnme Tedavisinde Mekanik trombektomi ile Birlikte Uygulanan Distal Aspirasyon Trombektominin Rolü. 12.Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı

8. Acar Nihan,Hacıyanlı Mehmet,Hacıyanlı Selda,Ballı Ömür,Çakır Volkan,Erdogan Nezahat Karaca (2019). Primer Hiperparatiroidide Selektif Venöz Örnekleme. 9.Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi

9. Gür Mehmet Serkan,Balli Ömür,Çakır Volkan,Pekçevik Rıdvan (2017). Hemodiyaliz Fistül Efferent Ven Tıkanıklıklarının Ultrasonografi Kılavuzluğunda Seldingeriğne İle Perkütan İntralüminal Rekanalizasyonu (US-SİR). 12 Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı,

10. Men Süleyman,Gülcü Aytaç,Yaka Erdem,Öztürk Vesile,Çakır Volkan,Altınayar S,Kutluk Kürşat (2011). Akut İskemik İnme Tedavisinde Acil Mekanik Rekanalizasyon. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi

11. Çakır Volkan (2019). Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Endovasküler Embolizasyon Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Gastroenteroloji Günleri, 129-130.

 

Poster Sunum:

20’den fazla kongre ve toplantı poster sunumu mevcuttur.

 

Mesleki İlgi Alanları:

  • Nörovasküler Girişimsel Tedaviler( Serebral anevrizma /AVM embolizasyonu, Karotis stentleme, Tümör embolizasyonu, Akut inme tedavisi)
  • Periferik Vasküler Girişimler( Arteryel ve venöz darlık ve tıkanıklık tedavileri, Myom/Varikosel tedavileri...)
  • Girişimsel Onkoloji ( Solid organ tümör tedavileri, TAKE, TARE, RF ablasyonlar)

 

Yürütülen Projeler:

  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Stroke Merkezi Projesi : 2013 yılından itibaren bölgenin en büyük hastanesi olarak, akut inme(stroke) ile başvuran hastaların endovasküler mekanik trombektomi ve intraarteryel tromboliz ile tedavilerinin yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile proje geliştirilmiş ve buna yönelik altyapı oluşturulmuş tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, Eğitim Programları: Yönetim kurulunda da görev almakta olduğu Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)’nin eğitim programı doğrultusunda, uzmanlık sonrası ve asistanlık süresinde, Girişimsel Radyoloji alanında tanı ve tedaviye yönelik eğitimler verilmiştir.