• 0(232) 454 14 14 (Çağrı Merkezi)

Serebral Anevrizma( Baloncuk) Tedavisi

Serebral anevrizma (Baloncuk)embolizasyonu

Karotis(Şahdamar) darlık tedavisi

Karotis(Şahdamar) darlık tedavisi hakkında detaylı bilgiler

Akut inme (Beyin krizi) tedavisi

Akut inme (Beyin krizi) tedavisi hakkında detaylı bilgiler

Ameliyatsız Myom tedavisi

Ameliyatsız Myom tedavisi hakkında detaylı bilgiler

Atardamar, toplardamar tedavileri

Atardamar ve toplardamar tedavileri hakkında detaylı bilgiler

Ameliyatsız bacak varisi tedavisi

Ameliyatsız bacak varisi tedavisi hakkında detaylı bilgiler


Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji tıbbın birçok alanında ameliyatsız tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır. Çoğu müdahale hastaya genellikle lokal anestezi uygulanarak; çok küçük yollarla (iğne deliği küçüklüğünde) vücuda girilerek gerçekleştirilir. Tanı ve tedavide anjiyografi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Girişimsel Radyoloji uygulamaları, branşında uzman Girişimsel Radyologlar tarafından gerçekleştirilir.

Girişimsel Radyoloji Sıkça Sorulan